Fotboll på Ingelvi

På Ingelvi finns det två stycken 11 manna planer och två stycken 7 manna planer där man kan bedriva fotboll. Vi har även en 7 manna plan till och det är vid Bosavallen på Haneforsvägen i Ingelstad.

Vi har alla sorters mål som 11 manna, 9 manna, 7 manna och smålags mål uppe på Idrottsplatsen Ingelvi.

Fotbollen vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar. Jämställdhetsintegrering förutsätter att det finns kunskap om jämställdhetsfrågor hos förtroende valda, ledare, tränare och anställda på alla nivåer inom Ingelstad IK

Padel Ingelstad IK

Gamla Växjövägen 77, 355 71 Ingelstad

Tel. 0470 - 208 02

Orgnr: 879839 -3245

E-mail.  information@iikpadel.se